ไส้ติ่งอักเสบ สังเกตอย่างไร

อาการที่คล้ายกับอาหารเป็นพิษ เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นไส้ติ่งอักเสบ