โปรแกรมตรวจสุขภาพ PAOLO LIFE 26 รายการ

ส่งเสริมการขายตั้งแต่วันที่ : 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2566

โปรแกรมตรวจสุขภาพ เมืองไทย SMILE CLUB 2566

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือกรมธรรม์ VIP บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี FWD ประกันชีวิต

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือกรมธรรม์ประกันสุขภาพบริษัท FWD ประกันชีวิต

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Sport Focus

เพิ่มความมั่นใจการเล่นกีฬา ประเมินภาวะสุขภาพ เพื่อออกกำลังกายได้เต็มที่

โปรแกรมตรวจสุขภาพ 9 วัน 9

มอบของขวัญรับ ตรุษจีน ด้วยโปรแกรมตรวจสุขภาพ

HAPPY LADY โปรแกรมตรวจสุขภาพคัดกรองมะเร็งสตรี สำหรับผู้ถือประกันสุขภาพ

สำหรับผู้ถือประกันสุขภาพ สามารถเข้ารับบริการได้ ตั้งแต่วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2564

HAPPY LADY โปรแกรมตรวจสุขภาพคัดกรองมะเร็งสตรี สำหรับผู้ถือประกันสุขภาพ

สำหรับผู้ถือประกันสุขภาพ สามารถเข้ารับบริการได้ ตั้งแต่วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2564