คุณแม่ตั้งครรภ์กับเครื่องดื่มคาเฟอีน ที่ต้องระวัง

การดื่มเครื่องดื่มคาเฟอีนทำให้ต้องปัสสาวะบ่อย คุณแม่ตั้งครรภ์จึงควรดื่มน้ำทดแทนด้วย ทั้งนี้ทารกในครรภ์จะไม่สามารถขับคาเฟ