ทำไมเราถึงมี “หินปูน”

ถ้าปล่อยให้หินปูนเกาะที่ฟันเป็นเวลานาน จะส่งผลเสียอย่างไรต่อสุขภาพช่องปากของเรา