ภาวะซน สมาธิสั้นในเด็ก

แล้วเราจะสังเกตได้อย่างไรว่าลูกน้อยมีภาวะสมาธิสั้น