วางแผนชีวิตคู่ ต้องตรวจสุขภาพอย่างไร

การตรวจสุขภาพมีความสำคัญกับการวางแผนครอบครัว เพื่อเตรียมความพร้อมร่างกายและประเมินความเสี่ยงสำหรับการมีบุตร