3 อาการอันตราย...นิ่วในระบบปัสสาวะ

นิ่วในระบบปัสสาวะ หมายถึง ผลึกที่ตกตะกอนในน้ำปัสสาวะจากของเสียในร่างกายที่ถูกขับออกทางเลือดที่ผ่านกรองจากไต ตกมาเป็นน้ำป

ภัยใกล้ตัวสาวออฟฟิศ โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ

อั้นปัสสาวะ ดื่มน้ำน้อย พฤติกรรมที่ก่อโรคปัสสาวะอักเสบ