Low Dose CT scan ขั้นกว่าของการตรวจสุขภาพปอด

ตรวจสุขภาพปอด รู้เร็ว รักษาได้เร็ว โอกาสหายขาดสูง

โปรแกรมตรวจสุขภาพ 9 วัน 9

มอบของขวัญรับ ตรุษจีน ด้วยโปรแกรมตรวจสุขภาพ

HAPPY LADY โปรแกรมตรวจสุขภาพคัดกรองมะเร็งสตรี สำหรับผู้ถือประกันสุขภาพ

สำหรับผู้ถือประกันสุขภาพ สามารถเข้ารับบริการได้ ตั้งแต่วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2564

HAPPY LADY โปรแกรมตรวจสุขภาพคัดกรองมะเร็งสตรี สำหรับผู้ถือประกันสุขภาพ

สำหรับผู้ถือประกันสุขภาพ สามารถเข้ารับบริการได้ ตั้งแต่วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2564