โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี FWD ประกันชีวิต

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือกรมธรรม์ประกันสุขภาพบริษัท FWD ประกันชีวิต

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Sport Focus

เพิ่มความมั่นใจการเล่นกีฬา ประเมินภาวะสุขภาพ เพื่อออกกำลังกายได้เต็มที่

นอกจากตรวจสุขภาพทั่วไป อาชีพไหนควรตรวจอะไรเพิ่มเติม

การตรวจสุขภาพตามมาตรฐานอาชีวอนามัย คือการตรวจสอบ ดูแล ป้องกันผู้ประกอบอาชีพให้มีสุขภาพดีทั้งกายและใจในการทำงานและในที่ทำงาน เพื่อให้ไม่มีเสี่ยงหรือมีความเสี่ยงด้านสุขภาพต่ำที่สุด

Low Dose CT scan ขั้นกว่าของการตรวจสุขภาพปอด

ตรวจสุขภาพปอด รู้เร็ว รักษาได้เร็ว โอกาสหายขาดสูง

โปรแกรมตรวจสุขภาพ 9 วัน 9

มอบของขวัญรับ ตรุษจีน ด้วยโปรแกรมตรวจสุขภาพ

HAPPY LADY โปรแกรมตรวจสุขภาพคัดกรองมะเร็งสตรี สำหรับผู้ถือประกันสุขภาพ

สำหรับผู้ถือประกันสุขภาพ สามารถเข้ารับบริการได้ ตั้งแต่วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2564

HAPPY LADY โปรแกรมตรวจสุขภาพคัดกรองมะเร็งสตรี สำหรับผู้ถือประกันสุขภาพ

สำหรับผู้ถือประกันสุขภาพ สามารถเข้ารับบริการได้ ตั้งแต่วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2564