โปรแกรมเช็คสุขภาพ “ตรวจก่อนแต่งงาน”
โรงพยาบาลเปาโลรังสิต
11-ก.พ.-2564 ถึง 31-ธ.ค.-2564
"โลกจะเหวี่ยงคนที่ใช่ มาหาเราเอง"
          "เมื่อเจอกันแล้ว ก็ต้องดูแลรักษากันเอาไว้ให้นานที่สุด"


          เริ่มต้นดูแลคนที่คุณรักด้วยการตรวจสุขภาพกับโรงพยาบาลเปาโล รังสิต ด้วยโปรแกรมตรวขสุขภาพก่อนแต่งงาน ที่จะตรวจคัดกรองเลือด และภาวะต่างๆ ที่อาจเสี่ยงทำให้เกิดโรคร้ายได้ เช่น การตรวจหาความสมบรูณ์ของเม็ดเลือด, หัดเยอรมัน ,ตรวจหาเชื้อเอชไอวี และภาวะเลือดจางธาลัสซีเมีย เป็นต้น ตลอดไปจนถึงการให้คำปรึกษาเตรียมความพร้อมก่อนมีบุตร เพื่อครอบครัวที่คุณรักสุขภาพดีและห่างไกลจากโรคภัยต่างๆโปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน และเตรียมพร้อมก่อนมีบุตร
ระยะเวลาจำหน่าย 12 - 28 กุมภาพันธ์ 2564
ใช้บริการได้ตั้งแต่ 12 กุมภาพันธ์ - 30 เมษายน 2564 เงื่อนไขการใช้บริการ
  • 1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการแล้ว 
  • 2. จำหน่ายตั้งแต่ 12 - 28 กุมภาพันธ์ 64 
  • 3. ลูกค้า 1 คู่สามารถกี่แพคเกจก็ได้ 
  • 4. สามารถเข้ารับบริการได้ถึง 30 เมษายน 2564 
  • 5. เงื่อนเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด 


ต้อนรับวันแห่งความรัก ส่งมอบสุขภาพดีให้กับคนที่คุณรัก 
ด้วยโปรแกรมตรวจสุขภาพ หัวใจ

เงื่อนไขการใช้บริการ 
  • 1. ระยะเวลาโปรโมชั่น ตั้งแต่ 12 - 28 กุมภาพันธ์ 2564
  • 2. สามารถเข้ารับบริการได้ถึง วันที่ 30 เมษายน 2564 เท่านั้น 
  • 3. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์แจ้งผลการตรวจ และค่าบริการแล้ว
  • 4. เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด 
  • กรณีพบความผิดปกติ จำเป็นต้องได้รับการตรวจวินิจฉันเพิ่มเติม คิดอัตราค่าบริการตามจริง


ปรึกษาปัญหาสุขภาพ
โรงพยาบาลเปาโล รังสิต โทร 0-2577-8111
รับข่าวสารและกิจกรรมทางสุขภาพดีๆ ได้ที่
Facebook : โรงพยาบาลเปาโล รังสิต
Line ID : @paolorangsit

เพิ่มเพื่อน