บริการทางการแพทย์ ในรูปแบบ New Normal
03-ก.ค.-2563
Paolo Smart Service

          คือบริการที่ถูกออกแบบให้การเข้าถึงบริการสุขภาพเป็นไปได้ง่าย ด้วยการเชื่อมโยงด้วยระบบที่ปรึกษาสุขภาพออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
          ซึ่งผู้เข้ารับบริการสามารถแจ้งความต้องการประเภทต่างๆ ก่อนมารับบริการที่โรงพยาบาล
ถือเป็นการเพิ่มช่องทางเข้าถึงบริการที่ทำให้สะดวกขึ้นกว่าเดิม เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายเป็นรายบุคคล

สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงบริการสุขภาพได้ง่ายด้วยตัวเอง

ผ่านขั้นตอนการใช้งานง่ายๆด้วย line Application ที่สามารถแจ้งความต้องการได้หลากหลายแบบส่วนตัว
ทางลัดสู่บริการให้ตอบโจทย์ความต้องการ โดยระบบที่ปรึกษาสุขภาพออนไลน์ ที่แยกหมวดบริการกลุ่มต่างๆ ได้ดังนี้


ปรึกษาปัญหาสุขภาพ
โรงพยาบาลเปาโล รังสิต โทร 0-2577-8111
รับข่าวสารและกิจกรรมทางสุขภาพดีๆ ได้ที่