01-มิ.ย.-2565
รายการตรวจสุขภาพเพื่อคนพิเศษเช่นคุณ ราคา 1,290 บาท บริษัท AIA จำกัด


ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันนี้ - 31 ธันวาคม 2565
ใช้บริการได้ถึง : วันนี้ - 31 ธันวาคม 2565
โปรแกรมรายการตรวจ
1ตรวจร่างกายทั่วไปโดยอายุรแพทย์Physical Examination
2ชั่งน้ำหนัก,วัดส่วนสูง
ชั่งน้ำหนัก,วัดส่วนสูง Weight&Height Measurement
3วัดความดันโลหิต และวัดชีพจร
วัดความดันโลหิต และวัดชีพจร Blood Pressure & Pulse Rate Measurement
4ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด
ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด CBC
5ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด Fasting Blood Sugar
6ตรวจหน้าที่การทำงานของไต
ตรวจหน้าที่การทำงานของไต B.U.N
7ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ
ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ SGOT (AST)
8ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ
SGPT (ALT)
9ตรวจระดับไขมันโคเลสเตอรอลในเลือด Cholesterol
10ตรวจหน้าที่การทำงานของไต
Creatinine
11ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอร์ในเลือด
Triglyceride
12ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นสูง
HDL
13ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นต่ำ
LDL
14ตรวจความสมบูรณ์ของปัสสาวะ
Urine Examination (UA)
15เอ็กซเรย์ปอดด้วยฟิล์มใหญ่
Chest X-ray
16ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
Electrocardiography (EKG)
17ค่าบริการโรงพยาบาล
Hospital Service Charge
สำหรับผู้ถือกรมธรรม์ AIA ราคาพิเศษ1,290 บาท

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ
  1. ราคารวมค่าแพทย์และค่าบริการแล้ว
  2. โปรแกรมดังกล่าวเป็นโปรแกรมเหมาจ่าย ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด สินค้าหรือบริการอื่นได้ในทุกกรณี
  3. กรณีพบความผิดปกติ จำเป็นต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาเพิ่มเติม คิดอัตราค่าบริการตามจริง
  4. เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด

ปรึกษาปัญหาสุขภาพ
โรงพยาบาลเปาโล รังสิต โทร 0-2577-8111
รับข่าวสารและกิจกรรมทางสุขภาพดีๆ ได้ที่
Facebook : โรงพยาบาลเปาโล รังสิต
Line ID : @paolorangsit

เพิ่มเพื่อน