นพ.ปกป้อง วงษ์วิจารณ์
โรงพยาบาลเปาโลรังสิต

ศัลยแพทย์ทั่วไป

นัดหมายแพทย์
พญ.วิไลรัตน์ ประเสริฐ
โรงพยาบาลเปาโลรังสิต

ศัลยแพทย์เต้านม , ไทรอยด์ และต่อมพาราไทรอยด์

นัดหมายแพทย์