นพ.ปฐมพงษ์ ทองโคตร
โรงพยาบาลเปาโลรังสิต

รังสีวิทยาวินิจฉัย

นัดหมายแพทย์
พญ. ภัทรา ภู่เจริญวณิชย์
โรงพยาบาลเปาโลรังสิต

รังสีวิทยาวินิจฉัย

นัดหมายแพทย์