พญ.ทิพย์นภา เศรษฐบุตร
โรงพยาบาลเปาโลรังสิต

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจักษุวิทยา

นัดหมายแพทย์
พญ.ธนวรรณ แก้วเกลี้ยง
โรงพยาบาลเปาโลรังสิต

โสต ศอ นาสิกวิทยา , หู-คอ-จมูก

นัดหมายแพทย์