อายุรกรรม
06-พ.ค.-2561
แผนกอายุรกรรม

          ด้วยทีมแพทย์เฉพาะทางที่มากด้วยประสบการณ์ ดูแลคุณด้วยทักษะความสามารถ และความห่วงใย เสมือนหนึ่งคนสำคัญในครอบครัวเดียว โดยให้บริการรักษาโรคอายุรกรรม ฉุกเฉิน และโรคเรื้อรังต่างๆ อาทิ โรคเบาหวาน, โรคความดันโลหิตสูง, โรคไขมันในเลือดสูง

ศูนย์ตรวจสุขภาพ
          ให้บริการตรวจสุขภาพในรูปแบบ One Stop Service ด้วยบรรศยากาศอันอบอุ่น และความพร้อมด้านอุปกรณ์และเครื่องมือที่ครบครันทันสมัย รวมถึงทีมแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษา แนะนำโปรแกรมการตรวจสุขภาพที่เหมาะสมและลงตัวได้เป็นอย่างดี รวมไปถึงการให้ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการเตรียมตัวพร้อมคำอธิบายเกี่ยวกับรายการตรวจสุขภาพด้วยทีมพยาบาลที่มากด้วยประสบการณ์


ปรึกษาปัญหาสุขภาพ
โรงพยาบาลเปาโล รังสิต โทร 0-2577-8111
รับข่าวสารและกิจกรรมทางสุขภาพดีๆ ได้ที่