Art Therapy เมื่อศิลปะเยียวยาจิตใจเรา
โรงพยาบาลเปาโลรังสิต
06-มิ.ย.-2567
ArtTherapyเมื่อศิลปะเยียวยาจิตใจเรา

          ศิลปะบำบัด หรือ Art Therapy คือ การบำบัดรักษาภาวะทางจิตเวชรูปแบบหนึ่ง ที่เราจะนำกิจกรรมศิลปะเข้ามาใช้เป็นเครื่องมือการรักษา บำบัด บรรเทา รวมไปถึงการเปลี่ยนความคิด ความรู้สึก อารมณ์ การแสดงออก โดยเราจะใช้ศิลปะเป็นเครื่องมือนำผู้ป่วยออกมาจาก ความวิตกกังวล ความเศร้า ภาวะทางอารมณ์ ความรู้สึกจิตใจ ให้ศิลปะเป็นที่ระบายสิ่งต่างๆ ที่อัดอั้นอยู่ภายในได้ออกมา นอกจากศิลปะบำบัดที่เราใช้เป็นเครื่องมือในการรักษาภาวะทางจิตเวชแล้ว เรายังสามารถคุณค่าทางจิตใจและวัตถุได้จากผลงานศิลปะที่เราทำออกมาด้วย ทำให้ศิลปะบำบัดนั้น ไม่ใช่แค่การรักษา แต่เป็นสร้างรากฐานความมั่นคงทางจิตใจ เปิดทางให้ผู้ป่วยได้รู้จักตัวตนในมุมมองต่างๆ เห็นคุณค่าในตัวเองมากขึ้น

          การบำบัดด้วยศิลปะมีการใช้งานอย่างกว้างขวางในหลายสถานการณ์ รวมถึงการช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีภาวะดังนี้
 1. ความวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้า
 2. ความเครียดหลังเหตุการณ์สะเทือนใจ (PTSD)
 3. ปัญหาทางอารมณ์และพฤติกรรมในเด็กและวัยรุ่น
 4. บำบัดผู้ต้องการเลิกใช้สารเสพติด
 5. ความเจ็บป่วยทางร่างกายหรือความบกพร่องทางร่างกาย
 6. ผู้ที่อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านช่วงชีวิตและการสูญเสีย

          ศิลปะบำบัด ใช้กระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะเป็นหลักในการรักษา โดยมีหลายรูปแบบและเทคนิคที่ใช้ในการบำบัด ซึ่งแต่ละรูปแบบจะตอบสนองต่อความต้องการและประสบการณ์ที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคล นี่คือรายละเอียดของวิธีการบำบัดแบบต่างๆ ดังนี้
 1. การวาดรูปและการทำภาพ ผู้ป่วยอาจใช้ดินสอ สีน้ำ สีอะคริลิก หรือสื่ออื่นๆ ในการวาดหรือทำภาพที่สะท้อนความรู้สึกและประสบการณ์ของตนเอง
 2. การปั้นดินน้ำมันและการทำประติมากรรม การใช้มือในการปั้นวัสดุต่างๆ เช่น ดินน้ำมันหรือดินเหนียว ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถแสดงออกและจัดการกับความรู้สึกทางกายภาพ
 3. การทำงานด้วยกระดาษและงานฝีมือ เช่น การตัด การพับกระดาษ หรือการทำงานฝีมือชนิดต่างๆ ช่วยให้สามารถแสดงออกและเน้นการใช้ทักษะด้านประเภทและละเอียด
 4. การถ่ายภาพ การใช้ภาพถ่ายเป็นวิธีบำบัดช่วยให้บุคคลสามารถสำรวจและบอกเล่าเรื่องราวของตนผ่านภาพที่ถ่าย
 5. การทำงานกับผ้าและเส้นด้าย การเย็บปักถักร้อยหรือการทอผ้า ซึ่งสามารถใช้เป็นวิธีในการรักษาที่มีประสิทธิภาพ
 6. การร่างแบบและการสร้างแบบจำลอง การสร้างแบบจำลองหรือแบบร่างโครงสร้างต่างๆ ช่วยให้บุคคลนั้นสามารถทำงานกับความซับซ้อนทางอารมณ์หรือความสัมพันธ์ในชีวิตจริง
 7. การบำบัดด้วยการเล่าเรื่อง การผสมผสานศิลปะกับการเล่าเรื่องเพื่อสำรวจและรักษาประสบการณ์ชีวิตและความรู้สึกที่ซับซ้อน
          การบำบัดด้วยศิลปะนี้ไม่เพียงแต่เป็นโอกาสให้ผู้ป่วยสามารถแสดงออกซึ่งความรู้สึกและความคิด แต่ยังเป็นวิธีในการเรียนรู้ที่จะเข้าใจและจัดการกับความท้าทายทางอารมณ์ การบำบัดด้วยศิลปะมักจะดำเนินการภายใต้การดูแลของนักบำบัดที่ผ่านการฝึกอบรมเฉพาะทาง           Art Therapy หรือ การบำบัดด้วยศิลปะ เป็นรูปแบบหนึ่งของการบำบัดทางจิตเวชที่ใช้กระบวนการทางศิลปะเป็นสื่อกลางในการสำรวจและแสดงออกถึงความรู้สึก ความคิด และประสบการณ์ภายในของบุคคล โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างการรับรู้ทางอารมณ์และการรักษาทางจิตใจ การบำบัดด้วยศิลปะนี้เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยและสามารถช่วยได้ในหลายด้านอีกด้วย
 1.  การรับรู้ตนเองและการแสดงออก การบำบัดด้วยศิลปะช่วยให้บุคคลสามารถสำรวจและแสดงออกถึงอารมณ์และความคิดที่อาจยากต่อการแสดงออกด้วยคำพูดได้
 2.  การบรรเทาความเครียดและความวิตกกังวล กระบวนการสร้างสรรค์สามารถเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการบรรเทาความเครียดและความกังวล ทำให้ผู้ปฏิบัติรู้สึกผ่อนคลายและสงบ
 3.  การปรับปรุงทักษะการสื่อสารและการมีปฏิสัมพันธ์ การบำบัดด้วยศิลปะสามารถช่วยในการพัฒนาทักษะการสื่อสารและส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมที่ดีขึ้น
 4.  การรักษาบาดแผลทางจิตใจ ช่วยให้ผู้คนสามารถเผชิญและจัดการกับอารมณ์ที่เกี่ยวข้องกับบาดแผลทางจิตใจหรือเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดความเครียดสะสมได้
 5.  การเพิ่มความมั่นใจและความภาคภูมิใจ การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะช่วยเพิ่มความมั่นใจในตนเองและความภาคภูมิใจจากการทำสำเร็จได้


ปรึกษาปัญหาสุขภาพ
โรงพยาบาลเปาโล รังสิต
โทร 0-2577-8111 ต่อ 2 หรือ 1772
รับข่าวสารและกิจกรรมทางสุขภาพดีๆ ได้ที่

Facebook : โรงพยาบาลเปาโล รังสิต

เพิ่มเพื่อน