Home Isolation อยู่บ้านห่างโรค
โรงพยาบาลเปาโลรังสิต
03-ก.ย.-2564
Home Isolation อยู่บ้านห่างโรค

COVID-19 เป็นโรคระบาดที่แพร่กระจายอย่างรวดเร็วและผลกระทบต่อการใช้ชีวิตในสังคมอีกด้วย แม้ว่าผู้ที่ป่วยเป็นโรคโควิด-19 นั้นโดยส่วนมากจะไม่ได้มีอาการร้ายแรง สามารถดูแลอยู่บ้านตัวเองได้โดยไม่ต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์ตลอดเวลา แต่ด้วยความโรคนี้สามารถแพร่ระบาดได้ง่าย การรักษาตัวอยู่ที่บ้านกับครอบครัว ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ต้องระวังเป็นพิเศษ ไม่ให้ตัวเองแพร่เชื้อไปสู่คนอื่นๆ ได้ข้อปฎิบัติในการดูแลช่วงที่ต้องกักตัวอยู่ที่บ้าน (Home Isolation)
 • 1. เว้นระยะห่างจากครอบครัวและคนรอบตัว
 • 2. ไม่ทานข้าวร่วมกับผู้อื่น เพื่อลดการสัมผัสกับคนรอบข้างลดการแพร่กระจายของเชื้อ
 • 3. ไม่ใช้ของร่วมกับผู้อื่น ควรเตรียมของใช้สำหรับส่วนตัว เพื่อลดวัตถุแพร่เชื้อสู่คนรอบข้าง 
 • 4. ดื่มน้ำ พักผ่อนให้เพียงพอ เพื่อให้ร่างกายฟื้นฟูตัวเองให้หายเร็วขึ้น
 • 5. ใช้ห้องน้ำเป็นคนสุดท้ายเสมอ ในกรณีที่ผู้ป่วยต้องอยู่ร่วมกับผู้อื่น การใช้ห้องน้ำก็คล้ายการใช้ของร่วมกัน ดังนั้นการใช้งานห้องน้ำเป็นคนสุดท้ายจะลดโอกาสการแพร่ระบาดได้ 
 • 6. ปิดฝาชักโครกทุกครั้งที่กดน้ำ ยับยั้งการกระจายตัวของสารคัดหลั่งที่อาจปนเปื้อนมากับน้ำในชักโครก
 • 7. หมั่นเปิดประตูหน้าต่างเพื่อระบายอากาศ
 • 8. ล้างมืออย่างน้อย 30 วินาที โดยเฉพาะหลังจากไอหรือจาม
 • 9. ทำความสะอาดทุกครั้งหลังใช้อุปกรณ์ร่วมกัน เช่น ลูกบิดประตู สวิตซ์ไฟ ประตูตู้เย็น
 • 10. สวมหน้ากาอนามัยทุกครั้ง
 • 11. ทำความสะอาดเครื่องนอนและเสื้อผ้าอยู่เสมอ
 • 12. ระวังการไอหรือจามในที่สาธารณะ


          เมื่อแพทย์พิจารณาแล้วว่าให้สิ้นสุดการกักตัวอยู่ที่บ้าน หายป่วยจากโควิด-19 แล้ว ก็ยังต้องระมัดระวังตัวเอง สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่อยู่ร่วมกัยผู้อื่นและทุกครั้งที่ออกจากบ้าน ล้างมือให้บ่อย งดการสัมผัสพื้นที่สาธารณะโดยไม่จำเป็น หากยังไม่ได้รับวัคซีน แนะนำให้เว้น 3-6 เดือนนับจากวันที่พบเชื้อ ปรึกษาปัญหาสุขภาพ
โรงพยาบาลเปาโล รังสิต โทร 0-2577-8111
รับข่าวสารและกิจกรรมทางสุขภาพดีๆ ได้ที่
Facebook : โรงพยาบาลเปาโล รังสิต
Line ID : @paolorangsit

เพิ่มเพื่อน