ป้องกันมะเร็งปอดด้วย Low Dose CT Scan
โรงพยาบาลเปาโลรังสิต
12-ก.ค.-2565
อันตรายของมะเร็งปอด Low-dose CT Scan

          Low-dose CT Scan คือเป็นการตรวจปอดอย่างละเอียด โดยเป็นการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบใช้ปริมาณรังสีต่ำกว่าการตรวจเอกซเรย์มาตรฐาน แต่ประมวลผลเป็นสามมิติ เข้าใจง่ายและชัดเจนกว่า ทำให้มองเห็นก้อนเนื้อขนาดเล็กที่การ X-Ray ไม่สามารถตรวจพบได้ สามารถคัดกรองโรคมะเร็งในระยะแรกที่ยังไม่แสดงอาการได้ เมื่อรู้เร็ว รักษาได้เร็ว โอกาสหายขาดก็สูงมากขึ้น
มะเร็งปอด เป็นภาวะที่ในปัจจุบันยังหาสามารถที่แน่ชัดไม่ได้ นอกจากการศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงที่ทำให้เกิดมะเร็งขึ้นมานั้น มีอยู่หลายปัจจัย อาทิ
  1.  สูบบุหรี่เป็นประจำ เวลานาน นอกจากนี้ยังทำให้เนื้อของปอดและถุงลมในปอดถูกทำลายไปด้วย
  2.  ผู้ที่มีประวัติคนในครอบครัวสายตรงเป็นมะเร็งปอด
  3.  การได้รับสารพิษที่เป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจและปอด
          นอกจากนี้การกลับมาระบาดระลอกใหม่ของ เชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน BA.4 / BA.5 ทำให้ผู้ติดเชื้เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็ว แม้ว่าอาการที่เกิดขึ้นจะไม่รุนแรงเท่ากับเมื่อก่อนแล้ว ก็ไม่ควรละเลยที่จะเฝ้าระวัง ยิ่งเชื้อที่มีความรุนแรงจนลงไปที่ปอดแล้วนั้นจะทำให้อาการของโรคและการรักษายากมากขึ้นตามไปด้วย

          การตรวจสุขภาพปอดด้วย Low Dose CT Scan ทำให้เราสามารถคัดกรองโรคในระยะแรกได้ทั้งมะเร็งปอดและเชื้อไวรัสที่เข้าสู่ระบบทางเดินหายใจสู่ปอด รวมถึงสามารถวินิจฉัยเนื้อปอด ความพร้อมของอวัยวะภายในปอดสำหรับการผประเมินในการผ่าตัด หรือ ทำการรักษาในลำดับต่อไปได้ด้วย


ปรึกษาปัญหาสุขภาพ
โรงพยาบาลเปาโล รังสิต โทร 0-2577-8111
รับข่าวสารและกิจกรรมทางสุขภาพดีๆ ได้ที่
Facebook : โรงพยาบาลเปาโล รังสิต

เพิ่มเพื่อน