วางแผนครอบครัวด้วยการฉีดวัคซีน
โรงพยาบาลเปาโลรังสิต
06-เม.ย.-2566
วางแผนครอบครัวด้วยการฉีดวัคซีน

          ในปัจจุบันชีวิตของเรานั้นมีความเสี่ยงมากมาย ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกที่ไม่อาจเลี่ยงได้ อีกทั้งโรคใหม่ๆ ยังเกิดขึ้นมามากมายทุกวัน ร่างกายของเราจึงความเสี่ยงที่เจ็บป่วยมากขึ้นตามไปด้วย การฉีดวัคซีนป้องกันโรคจึงมีความจำเป็นต่อชการใช้ชีวิตประจำวันของเรามากว่าแต่ก่อน เพราะเราไม่มีทางรู้ได้เลยว่า ร่างกายแข็งแรงมากพอที่จะมีภูมิต้านทานต่อเชื้อโรคได้มากเพียงไร ยิ่งการวางแผนครอบครัว การวางแผนมีบุตรนั้น การฉีดวัคซีนยิ่งเป็นเรื่องสำคัญ เพราะนอกจากเราจะต้องป้องกันตัวเองจากโรคต่างๆ ยังต้องเตรียมเพื่อลูกน้อยอีกด้วย

วัคซีนที่แนะนำให้ฉีดก่อนมีบุตร
  1. วัคซีนป้องกันหัด หัดเยอรมัน คางทูม ควรฉีดก่อนตั้งครรภ์ประมาณ 3 เดือน
  2. วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ บี เพราะเชื้อไวรัสตับ อักเสบบีนั้นสามารถแพร่เชื้อได้จากสารคัดหลั่งและเลือด การใช้ของใช้ต่างๆ ร่วมกัน และยังแพร่เชื้อจากแม่สู่ลูกได้ด้วย แนะนำให้ฉีดทั้งหมด 3 เข็ม
  3. วัคซีนป้องกันอีสุกอีใส แนะนำให้ฉีดก่อนตั้งครรภ์ 2 เดือน โดยวัคซีนนี้จะต้องฉีดด้วยกันทั้งหมด 2 เข็ม
  4. วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก แนะนำให้ฉีดทั้งหมด 3 เข็ม โดยเข็มที่ 2 ควรฉีดห่างจากเข็มแรก 2 เดือน และเข็มที่ 3 ควรฉีดห่างจากเข็มที่ 2 ประมาณ 6 เดือน

วัคซีนที่แนะนำให้ฉีดระหว่างตั้งครรภ์ แนะนำให้ฉีดช่วงอายุครรภ์ที่ 27 – 36 สัปดาห์
  1. วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
  2. วัคซีนป้องกันคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน

การเตรียมตัวในการฉีดวัคซีน
  1. ดูแลสุขภาพให้แข็งแรงไม่เจ็บป่วย เพื่อให้ร่างกายพร้อมรับวัคซีน
  2. กรณีที่ฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ บี แนะนำให้ตรวจเลือดก่อนเพื่อที่จะดูว่ามีภูมิคุ้มกันอยู่แล้ว หรือมีเชื้อไวรัสในร่างกายแฝงดู จึงควรรักษาให้หายขาดเสียก่อนแล้วจึงค่อยฉีดวัคซีนภายหลัง เพื่อประสิทธิภาพการป้องกันที่ดียิ่งขึ้นปรึกษาปัญหาสุขภาพ
โรงพยาบาลเปาโล รังสิต โทร 0-2577-8111 ต่อ 2 หรือ 1772
รับข่าวสารและกิจกรรมทางสุขภาพดีๆ ได้ที่
Facebook : โรงพยาบาลเปาโล รังสิต

เพิ่มเพื่อน