ตรวจร่างกายเบื้องต้นต้องเช็กอะไรบ้าง?
โรงพยาบาลเปาโลรังสิต
25-มี.ค.-2564
ตรวจร่างกายเบื้องต้นต้องเช็กอะไรบ้าง?

          การตรวจสุขภาพประจำปี นั้นมีรายการตรวจมากมายให้เลือก ด้วยรายการที่มีมากมายนั้น เราจะรู้ได้อย่างไรว่า การตรวจร่างกายแบบไหนเหมาะกับเรา ด้วยพฤติกรรมความเสี่ยงต่อโรคต่างๆ เราสามารถขอปรึกษาจากแพทย์แนะนำการตรวจคัดกรองตามที่เราต้องการได้ ถ้าแบบนั้นแล้วการตรวจร่างกายขั้นพื้นฐานที่นั้นต้องมีอะไรบ้างนะ ถึงจะครอบคลุมครบทุกด้าน  • 1. ตรวจเลือด หรือ Complete Blood Count (CBC) เราสามารถตรวจดูความสมบูรณ์ของเลือด นับปริมาณของเม็ดเลือดแดง ความเสี่ยงตอภาวะโลหิตจาง ตรวจนับเม็ดเลือดขาวที่มีผลต่อการสร้างภูมิต้านทานของร่างกาย รวมถึงเกล็ดเลือดที่มีผลต่อการแข็งตัวของเลือดอีกด้วย
  • 2. ระดับน้ำตาล หรือ Fasting Blood Sugar ระดับน้ำตาลในเลือดนั้นสามารถคัดกรองความความเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน และประเมินการระดับน้ำตาลเพื่อควบคุมไม่ให้เกิดโรคเบาหงานได้อีกด้วย
  • 3. ระดับไขมันในเลือด หรือ Cholesterol คือการตรวจระดับไขมันในเลือด ที่ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจ โรคเส้นเลือดสมอง ความดันโลหิต โดยไขมันในเลือดนั้นแบ่งได้ดังนี้
  •    ไขมันดี หรือ HDL-Cholesterol มีป้องกัน LDL และ Cholesterol ไปสะสมที่เส้นเลือด
  •    ไขมันไม่ดี หรือ LDL-Cholesterol ใช้ประเมินความเสี่ยงโรคหัวใจหลอดเลือด
  •    Triglyceride ไตรกลีเซอไรด์ ได้จากการสังเคราะห์ที่ตับ สาเหตุที่ทำให้ไตรกลีเซอไรด์สูง ได้แก่ ขาดการออกกำลังกาย น้ำหนักตัวเกินมาตรฐาน การรับประทานอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตมากเกินไป   
  •    Uric Acid คือ การตรวจวัดระดับยูริคในเลือดค่าที่สูงกว่ามาตรฐานอาจบ่งบอกถึงโรคเก๊าท์ โรคนิ่วในไตบางชนิด ส่วนสาเหตุที่ทำให้ระดับยูริคสูงขึ้น อาจเกิดจากพันธุกรรม หรือการบริโภคอาหารที่มีพิวรีนสูง ได้แก่ สัตว์ปีก เครื่องในสัตว์ ผักบางชนิด เช่น แตงกวา หน่อไม้ฝรั่ง ยอดผัก
  • 4. Blood Urea Nitrogen (BUN) คือ ตรวจการทำงานของไต วัดระดับปริมาณของเสียที่ปกติแล้วร่างกายจะขับออกไปได้ แต่หากคุณมีโรคไตจะทำให้มีการคั่งของ BUN ในร่างกาย ซึ่งเป็นสารที่บ่งบอกถึงคุณภาพการทำงานของไต
  • 5. Serum Glutamic Oxaloacetic Transaminase หรือ SGOT AST และ ALT คือ ตรวจการทำงานของตับเป็นเอนไซม์ที่พบได้จากเนื้อเยื่อของอวัยวะหลายชนิด ได้แก่ หัวใจ กล้ามเนื้อ สมอง ตับอ่อน ม้าม และไต ซึ่งจะสูงขึ้นผิดปกติเมื่อมีการบาดเจ็บหรือการอักเสบของตับและอวัยวะอื่นๆ จากการรับประทานยาบางชนิด , การดื่มสุรา
  • 6. Chest X-Ray การตรวจคัดกรองวัณโรคด้วยการเอ็กซเรย์ อีกทั้งยังสามารถตรวจหาก้อนที่ปอดและเงาหัวใจได้ด้วย

          นอกจากนี้สำหรับผู้ที่อายุ 40 ปีขึ้นไปแนะนำให้ตรวจ EKG หรือการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ หาความสมบูรณื์ของการทำงานของหัวใจ การเต้นของหัวใจ


    ขอบคุณบทความดีๆ จาก 
 นพ.วีระยุทธ บุญเกียรติเจริญ
       แผนกตรวจสุขภาพ
ประจำโรงพยาบาลเปาโลรังสิต


ปรึกษาปัญหาสุขภาพ
โรงพยาบาลเปาโล รังสิต โทร 0-2577-8111
รับข่าวสารและกิจกรรมทางสุขภาพดีๆ ได้ที่
Facebook : โรงพยาบาลเปาโล รังสิต
Line ID : @paolorangsit

เพิ่มเพื่อน