ขาดไม่ได้...น้ำหล่อลื่นผิวข้อเข่า
โรงพยาบาลเปาโลรังสิต
15-ก.พ.-2562
ขาดไม่ได้...น้ำหล่อลื่นผิวข้อเข่า

          เมื่ออายุมากขึ้น ร่างกายก็มักเสื่อมตามไปด้วยกาลเวลา หากเราไม่หมั่นดูแลรักษาร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ เข้าสู่วัยที่เซลล์ต่างๆ เจริญเติบโตน้อยลง โรคและความเสื่อมโทรมในส่วนต่างๆ ของร่างกายก็จะตามมา

          ข้อเข่าของเราเป็นอวัยวะข้อต่อที่ใหญ่ที่สุดในร่างกาย และเสี่ยงต่ออาการได้มากที่สุดเช่นกัน นอกจากผิวหนังและชั้นไขมันที่ห่อหุ้มข้อต่อที่สำคัญของเราเอาไว้ ยังมีน้ำเลี้ยงข้อเข่าที่ช่วยในการยึดติดและยืดหยุ่นในการทำงานให้กับข้อเข่าของเราด้วย เฉกเช่นอวัยวะอื่นๆ ขอร่างกายหากเราไม่ดูแลรักษาให้ดูอยู่เสมอ ข้อเข่าก็เสื่อมและหมดอายุการใช้งาน ที่เราเรียกว่า ข้อเข่าเสื่อมนั่นเอง

            เมื่อเราใช้งานข้อเข่าของเราอย่างหนัก หรือเมื่อเราอายุมากขึ้น หรือผู้ที่มีน้ำหนักมากขึ้น น้ำเลี้ยงข้อเข่านั้นก็ลดปริมาณลงได้ ทำให้เกิด อาการอักเสบ เจ็บบริเวณหัวเข่า บางรายมีเสียงอันเกิดจากการเสียดสีกันของกระดูกผิวข้อเข่านั่นเอง

          เราสามารถเพิ่มน้ำเลี้ยงข้อเข่าได้ด้วย การฉีดน้ำหล่อลื่นผิวข้อเข่า เพื่อทดแทนน้ำเลี้ยงข้อเข่าที่ลดลง โดยหากตรวจพบในช่วงเริ่มแรก และรีบรักษาก็สามารถหายได้ไว้ และเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาไม่เยอะ โดยปกติระยะเวลาในการรักษาด้วยการฉีดน้ำหล่อลื่นข้อเข่า นั้นความจริงแล้วขึ้นอยู่กับอาการของผู้ได้รับการรักษา ซึ่งโดยเฉลี่ยผู้ได้รับการรักษาต้องมาเติมน้ำหล่อลื่นข้อเข่า สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ติดต่อกัน เป็นเวลา 3 – 5 สัปดาห์ และผลการรักษาอยู่ได้นานประมาณ 6 เดือน ถึง 1 ปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะข้อเข่าเสื่อมของผู้ได้รับการรักษาด้วย ที่ต้องควบคุมอาหาร และกำลังออก ตามคำแนะนำของแพทย์ควบคู่ไปด้วย


          


ปรึกษาปัญหาสุขภาพ
โรงพยาบาลเปาโล รังสิต โทร 0-2577-8111
รับข่าวสารและกิจกรรมทางสุขภาพดีๆ ได้ที่ Facebook : โรงพยาบาลเปาโล รังสิต