การดูแลแผลบาดเจ็บที่ศีรษะ หรือบาดเจ็บรุนแรง
โรงพยาบาลเปาโลรังสิต
การดูแลแผลบาดเจ็บที่ศีรษะ หรือบาดเจ็บรุนแรง

          อุบัติเหตุ สามารถเกิดขึ้นได้โดยไม่รู้ตัว ไม่ระมัดระวัง หรือประมาท ในบางครั้งก็ทำให้เกิดการบาดเจ็บกับร่างกายได้

          ในส่วนของอวัยวะ ที่น่าเป็นห่วงเมื่อเกิดอุบัติเหตุมากที่สุดคือ ศีรษะ เพราะเป็นส่วนที่อยู่ใกล้กับสมองซึ่งเป็นศูนย์รวมประสาทสั่งการไปยังส่วนต่าง ๆ และเมื่อเกิดความเสียหาย มักส่งผลต่ออวัยวะอื่นๆ ได้อีกด้วย   


1. พฤติกรรมการพูด ผิดไปจากเดิม หรือ พูดไม่ชัด 


2. ผู้บาดเจ็บไม่รู้ตัวไปชั่วขณะ
 


3. ผู้บาดเจ็บมีอาการซึม สับสน หรือตื่นไม่เต็มที่่ หลังเกิดอุบัติเหตุ 4.  มีอาการคลื่นไว้ อาเจียน 
5. ปวดศีรษะรุนแรง6. แขน ขา อ่อนแรง หรือชาครึ่งซีก 7. มองเห็นไม่ชัดเจน  8. มีแผลฉีกขาดบริเวณศีรษะ 9. รู้สึกมีน้ำใส หรือเลือดไหลลงคอ หรือออกจากหู - จมูก           เมื่อผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ มีอาการบางอย่าง ใน 9 ข้อที่กล่าวมา ควรรีบมาแพบแพทย์ เพื่อวินิจฉัยอาการอย่างใกล้ชิดในลำดับต่อไป 

ปรึกษาปัญหาสุขภาพ
โรงพยาบาลเปาโล รังสิต โทร 0-2577-8111
รับข่าวสารและกิจกรรมทางสุขภาพดีๆ ได้ที่