หมดกังวลเรื่องผ่าตัดข้อเข่าเทียม ด้วย Adductor Canel Block
โรงพยาบาลเปาโลรังสิต
01-มี.ค.-2567
หมดกังวลเรื่องเข่าเสื่อม
ด้วยการผ่าตัดข้อเข่าเสื่อมแบบ Addutor Canel Block


          ข้อเข่านั้นเป็นข้อต่อที่มีขนาดใหญ่ และรับน้ำหนักร่างกาย เมื่ออายุมากขึ้น หรือ พบปัจจัยเสี่ยงบ่อย ๆ อาการเข่าเสื่อมก็เกิดขึ้นได้ โดยอาการเข่าเสื่อมนั้นมีหลายระดับ และการรักษาก็แตกต่างกันไปตามอาการความรุนแรงของโรค

หมดกังวลเรื่องผ่าตัดข้อเข่าเทียม ด้วย ADDUCTOR CANEL BLOCKเข่าเสื่อมขนาดไหนจึงควรผ่าตัด
          การผ่าตัดเแปลี่ยนข้อเข่าเทียมนั้นเป็นการรักษาข้อเข่าเสื่อมอย่างหนึ่ง ที่มักใช้กับผู้ป่วยที่ไม่สามารถใช้การรักษาแบบอื่นแล้วไม่หาย อาการเกิดขึ้นเรื้อรัง ผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องการปวดเข่าเรื้อรังมานาน ข้อเข่าผิดรูป เคยรักษาด้วยวิธีการอื่นมาแล้วไม่ได้ผล

ขั้นตอนก่อนการผ่าตัดมีอะไรบ้าง
  1.  พบอายุรแพทย์ ตรวจคัดกรองเบื้องต้นเพื่อความพร้อมของร่างกาย ตรวจหาโรคแทรกซ้อนที่มีผลต่อการผ่าตัด ประเมินความพร้อมก่อนผ่าตัด
  2.  ประเมินภาวะการติดเชื้อในร่างกาย
  3.  ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
  4.  ตรวจโควิดก่อนเข้ารับการผ่าตัด
หมดกังวลเรื่องผ่าตัดข้อเข่าเทียม ด้วย ADDUCTOR CANEL BLOCK


จุดเด่นของการผ่าตัดข้อเข่าเทียมแบบ Adductor Canel Block
          เป็นวิธีการระงับความรู้สึก โดยการฉีดยาชาเข้าไปที่โพรงเส้นประสาทต้นขา เพื่อระงับความรู้สึก ระหว่างผ่าตัด และหลังจากผ่าตัดผู้ป่วยจะไม่รู้สึกปวดบริเวณที่ผ่าตัด ช่วยให้ฟื้นตัวเร็ว ขยับร่างกายได้เร็วขึ้น กลับบ้านได้ไว  

ข้อเข่าเทียมมี 2 ประเภท
  • การผ่าตัดข้อเข่าเทียมบางส่วน เหมาะสำหรับผู้ที่เข่าเสื่อมบางส่วน โดยแพทย์จะเป็นผู้พิจารณาการใช้ข้อเข่าเทียมในประเภทนี้
  • การผ่าตัดข้อเข่าเทียมแบบทั้งหมด เหมาะสำหรับผู้ที่เข่าเสื่อมทั้งส่วน ไม่สามารถใช้งานข้อเข่าได้ปกติแล้ว แพทย์จะทำการเปลี่ยนข้อเข่าทั้งหมดให้ 
          ข้อเข่าเทียมนั้นทำจากวัสดุที่ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย ใช้งานได้เหมือนเป็นส่วนหนึ่งของอวัยวะเรา ใช้ได้นาน 10 - 20 ปี อยู่ที่การงานใช้ 
 
หลังการผ่าตัด ควรดูแลตัวเองอย่างไร
  1. กายภาพบำบัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มกล้ามเนื้อ เป็นวิธีที่ทำให้ฟื้นตัวไว กลับมาใช้ชีวิตปกติได้เร็วขึ้น
  2. ระมัดระวังเรื่องการติดเชื้อ ดูแลร่างกายให้ห่างไกลจากเชื้อโรค การเจ็บป่วยที่มาจากการติดเชื้อนั้นแันตรายสำหรับผู้ที่ใข้ข้อเข่าเทียม เพราะหากเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายแล้ว สามารถไหลตามกระแสเลือดไปที่ข้อเข่าเทียมทำให้ติดเชื้อภายในได้
  3. หลีกเลี่ยงอาหารหมักดอง อาหารที่ไม่สะอาด ที่มีความเสี่ยงจะปนเปื้อนเชื้อโรค ทำให้แผลติดเชื้อได้

หมดกังวลเรื่องผ่าตัดข้อเข่าเทียม ด้วย ADDUCTOR CANEL BLOCKปรึกษาปัญหาสุขภาพ
โรงพยาบาลเปาโล รังสิต โทร 0-2577-8111
รับข่าวสารและกิจกรรมทางสุขภาพดีๆ ได้ที่
Facebook : โรงพยาบาลเปาโล รังสิต