นพ.ปัญญา ลีพึ่งธรรม / Panya Leepungtham, M.D.
โรงพยาบาลเปาโลพระประแดง

อายุรศาสตร์

นัดหมายแพทย์
พญ.อุษณีย์ อาลี / Ussanee Ali, MD.
โรงพยาบาลเปาโลพระประแดง

อายุรศาสตร์ทั่วไป

นัดหมายแพทย์