ชิคุนกุนยา กับ ไข้เลือดออก อันตรายจากยุงลายที่ควรระวัง

ในช่วงฤดูฝน นอกจากจะต้องระวังโรคไข้เลือดออกแล้ว ยังต้องระวังโรคชิคุนกุนยาหรือโรคไข้ปวดข้อ อีกด้วย เนื่องจากทั้ง 2 โรคนี้ มีพาหะนำโรคเป็นยุงลายเหมือนกัน ซึ่งลักษณะอาการก็ยังคล้ายคลึงด้วยเช่นกัน

ชิคุนกุนยา กับ ไข้เลือดออก อันตรายจากยุงลายที่ควรระวัง

ในช่วงฤดูฝน นอกจากจะต้องระวังโรคไข้เลือดออกแล้ว ยังต้องระวังโรคชิคุนกุนยาหรือโรคไข้ปวดข้อ อีกด้วย เนื่องจากทั้ง 2 โรคนี้ มีพาหะนำโรคเป็นยุงลายเหมือนกัน ซึ่งลักษณะอาการก็ยังคล้ายคลึงด้วยเช่นกัน