เช็คลิสต์ สังเกตอาการ ลองโควิด (Long COVID)

อาการลองโควิด สามารถพบได้ คือ เหนื่อยง่าย หายใจไม่อิ่ม อ่อนเพลีย

MIS-C ภาวะแทรกซ้อนหลังหายโควิด-19 ในเด็ก

เป็นภาวะแทรกซ้อนรุนแรงที่เกิดขึ้นในเด็กที่หายป่วยจากการติดเชื้อ Covid -19