โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ

สามารถเข้ารับบริการได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 มกราคม 2568

สัญญาณเตือน...โรคหัวใจ

อาการของโรคหัวใจ ที่พบบ่อย เช่น เจ็บแน่นหน้าอก หายใจลำบาก หอบเหนื่อย นอนราบไม่ได้

โรคหัวใจ กับการตรวจสุขภาพที่ต้องใส่ใจ

โรคหัวใจ ถือเป็นโรคที่มีขอบเขตการเจ็บป่วยที่กว้าง โดยมีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงของพยาธิสภาพภายในหัวใจและหลอดเลือด

โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ Cardio Check

สามารถเข้ารับบริการได้ ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2564