เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันโรค ทุกช่วงวัยด้วยวัคซีน

การฉีดวัคซีน เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายเพื่อป้องกันการติดต่อของโรคติดต่อที่ร้ายแรง

วัคซีน สำคัญต่อการเดินทางไปต่างประเทศ หรือไม่

ในทุกๆประเทศทั่วโลก มักจะมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคที่แตกต่างกันออกไป การฉีดวัคซีนจึงถือเป็นวิธีการป้องกันโรคเบื้องต้นที่ดีที่สุด

วัคซีน สำคัญต่อการเดินทางไปต่างประเทศ หรือไม่

ในทุกๆประเทศทั่วโลก มักจะมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคที่แตกต่างกันออกไป การฉีดวัคซีนจึงถือเป็นวิธีการป้องกันโรคเบื้องต้นที่ดีที่สุด

วัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใส (VARIVAX)

สามารถเข้ารับบริการได้ตั้งแต่ วันนี้ – 31 ธันวาคม 2566

วัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก

สามารถเข้ารับบริการได้ตั้งแต่ วันนี้ – 31 ธันวาคม 2566

วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด (ZOSTAVAX)

สามารถเข้ารับบริการได้ตั้งแต่ วันนี้ – 31 ธันวาคม 2566

วัคซีนตามช่วงวัยสำหรับเด็ก พร้อมเสริมภูมิคุ้มกัน สุขภาพดีห่างไกลโรค

ช่วงวัยเด็กตั้งแต่แรกเกิด – 15 ปี ระบบภูมิคุ้มกันยังคงไม่มีประสิทธิภาพมากพอ เป็นสาเหตุให้เด็กน้อยเจ็บป่วยได้ง่าย

วัคซีนตามช่วงวัยสำหรับเด็ก พร้อมเสริมภูมิคุ้มกัน สุขภาพดีห่างไกลโรค

ช่วงวัยเด็กตั้งแต่แรกเกิด – 15 ปี ระบบภูมิคุ้มกันยังคงไม่มีประสิทธิภาพมากพอ เป็นสาเหตุให้เด็กน้อยเจ็บป่วยได้ง่าย

5.5 ONE DAY SPECIAL วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

โปรโมชั่นดังกล่าวจำหน่าย วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 วันเดียวเท่านั้น (เข้ารับบริการได้ภายใน 31พฤษภาคม 2564)

Fast Flu Easy Pass วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

สามารถลงทะเบียนสั่งซื้อผ่านระบบออนไลน์ และเข้ารับบริการได้ตั้งแต่ วันที่ 21 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2564

6.6 Flash Deal โปรแกรมตรวจสุขภาพและวัคซีน

สามารถเข้ารับบริการได้ ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน – 30 กันยายน 2564