เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันโรค ทุกช่วงวัยด้วยวัคซีน

การฉีดวัคซีน เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายเพื่อป้องกันการติดต่อของโรคติดต่อที่ร้ายแรง

วัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งได้ทั้งชาย หญิง

มะเร็งปากมดลูกพบบ่อยในสตรีไทยเป็นอันดับที่ 5 ของมะเร็งที่พบในสตรีไทย

วัคซีน สำคัญต่อการเดินทางไปต่างประเทศ หรือไม่

ในทุกๆประเทศทั่วโลก มักจะมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคที่แตกต่างกันออกไป การฉีดวัคซีนจึงถือเป็นวิธีการป้องกันโรคเบื้องต้นที่ดีที่สุด

วัคซีน สำคัญต่อการเดินทางไปต่างประเทศ หรือไม่

ในทุกๆประเทศทั่วโลก มักจะมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคที่แตกต่างกันออกไป การฉีดวัคซีนจึงถือเป็นวิธีการป้องกันโรคเบื้องต้นที่ดีที่สุด

โปรแกรมวัคซีน Be Healthy 2024

สามารถเข้ารับบริการได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2567

โรคไอพีดี (IPD) ในเด็กป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีน

IPD ย่อมาจาก Invasive Pneumococcal Disease คือโรคติดเชื้อ ที่มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อแบคทีเรียที่ชื่อว่า นิวโมคอคคัส

วัคซีนตามช่วงวัยสำหรับเด็ก พร้อมเสริมภูมิคุ้มกัน สุขภาพดีห่างไกลโรค

ช่วงวัยเด็กตั้งแต่แรกเกิด – 15 ปี ระบบภูมิคุ้มกันยังคงไม่มีประสิทธิภาพมากพอ เป็นสาเหตุให้เด็กน้อยเจ็บป่วยได้ง่าย

วัคซีนตามช่วงวัยสำหรับเด็ก พร้อมเสริมภูมิคุ้มกัน สุขภาพดีห่างไกลโรค

ช่วงวัยเด็กตั้งแต่แรกเกิด – 15 ปี ระบบภูมิคุ้มกันยังคงไม่มีประสิทธิภาพมากพอ เป็นสาเหตุให้เด็กน้อยเจ็บป่วยได้ง่าย

วัคซีนที่เด็ก ควรได้รับตามช่วงอายุแรกเกิด – 3 ปี

วัคซีนเป็นวิธีป้องกันโรคอีกหนึ่งวิธี ที่จะช่วยให้เด็กๆมีภูมิคุ้มกันต่อโรคต่างๆ ได้ในระดับหนึ่ง

วัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใส (VARIVAX)

สามารถเข้ารับบริการได้ตั้งแต่ วันนี้ – 31 ธันวาคม 2566

5.5 ONE DAY SPECIAL วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

โปรโมชั่นดังกล่าวจำหน่าย วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 วันเดียวเท่านั้น (เข้ารับบริการได้ภายใน 31พฤษภาคม 2564)

Fast Flu Easy Pass วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

สามารถลงทะเบียนสั่งซื้อผ่านระบบออนไลน์ และเข้ารับบริการได้ตั้งแต่ วันที่ 21 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2564

6.6 Flash Deal โปรแกรมตรวจสุขภาพและวัคซีน

สามารถเข้ารับบริการได้ ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน – 30 กันยายน 2564