โรคภูมิแพ้ในเด็ก และผลกระทบด้านพัฒนาการเจริญเติบโต

โรคภูมิแพ้ สามารถพบได้ตั้งแต่อายุ 1 - 2 เดือน มีลักษณะต่างๆแสดงออกมา เช่น คัดจมูก คันตามผิวหนัง

โรคภูมิแพ้ ที่พบบ่อย รับมือได้อย่างไร

โรคภูมิแพ้ รักษาได้แต่อาจมีอาการเรื้อรัง จำเป็นต้องได้รับยาควบคุมอาการอย่างสม่ำเสมอ

การตรวจหาสารก่อภูมิแพ้ Allergy Screening

สารก่อภูมิแพ้ สาเหตุของการกระตุ้นให้เกิดอาการภูมิแพ้ชนิดต่างๆ

โรคภูมิแพ้ในเด็ก ทำไมต้องระวัง

โรคภูมิแพ้ คือ ภาวะที่ร่างกายมีการตอบสนองสิ่งกระตุ้นสารก่อภูมิแพ้มากกว่าปกติ