โรคภูมิแพ้ในเด็ก ทำไมต้องระวัง

โรคภูมิแพ้ คือ ภาวะที่ร่างกายมีการตอบสนองสิ่งกระตุ้นสารก่อภูมิแพ้มากกว่าปกติ

การตรวจหาสารก่อภูมิแพ้ Allergy Screening

ในการวินิจฉัยโรคภูมิแพ้ แพทย์จะทำการซักประวัติสุขภาพ ร่วมกับการทดสอบหาสารก่อภูมิแพ้ เช่น ทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนัง (Skin Test) ทดสอบโรคภูมิแพ้ด้วยการเจาะเลือด (Allergy Blood Test) หรือทดสอบการแพ้อาหาร (Oral Food Challenge Test) เป็นต้น

โรคภูมิแพ้ ที่พบบ่อย รับมือได้อย่างไร

โรคภูมิแพ้ รักษาได้แต่อาจมีอาการเรื้อรัง จำเป็นต้องได้รับยาควบคุมอาการอย่างสม่ำเสมอ

โรคภูมิแพ้ในเด็ก และผลกระทบด้านพัฒนาการเจริญเติบโต

โรคภูมิแพ้ สามารถพบได้ตั้งแต่อายุ 1 - 2 เดือน มีลักษณะต่างๆแสดงออกมา เช่น คัดจมูก คันตามผิวหนัง