วัคซีนตามช่วงวัยสำหรับเด็ก พร้อมเสริมภูมิคุ้มกัน สุขภาพดีห่างไกลโรค

ช่วงวัยเด็กตั้งแต่แรกเกิด – 15 ปี ระบบภูมิคุ้มกันยังคงไม่มีประสิทธิภาพมากพอ เป็นสาเหตุให้เด็กน้อยเจ็บป่วยได้ง่าย

วัคซีนตามช่วงวัยสำหรับเด็ก พร้อมเสริมภูมิคุ้มกัน สุขภาพดีห่างไกลโรค

ช่วงวัยเด็กตั้งแต่แรกเกิด – 15 ปี ระบบภูมิคุ้มกันยังคงไม่มีประสิทธิภาพมากพอ เป็นสาเหตุให้เด็กน้อยเจ็บป่วยได้ง่าย

ภูมิคุ้มกัน สำคัญต่อลูกน้อยอย่างไร

ช่วยลดโอกาสการติดเชื้อและเจ็บป่วยได้ และการกินนมแม่ ถือเป็นวัคซีนหยดแรกที่ให้กับลูก

นมแม่ มหัศจรรย์แห่งภูมิคุ้มกันทางธรรมชาติ

องค์การอนามัยโลก (WHO) แนะนำให้ทารกดื่มน้ำนมแม่อย่างเดียวจนถึงอายุ 6 เดือน

นมแม่ มหัศจรรย์แห่งภูมิคุ้มกันทางธรรมชาติ

องค์การอนามัยโลก (WHO) แนะนำให้ทารกดื่มน้ำนมแม่อย่างเดียวจนถึงอายุ 6 เดือน