ฝากครรภ์…ครั้งนี้มีประโยชน์อย่างไร

การฝากครรภ์ ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเตรียมความพร้อมดูแลสุขภาพด้านต่างๆ ทั้งของแม่และทารกน้อยในครรภ์