โรคทางนรีเวช ที่พบบ่อยในคุณผู้หญิง

โรคทางนรีเวช (Gynecological diseases) เป็นกลุ่มโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบสืบพันธุ์ของคุณหญิง

ผู้หญิงกับปัญหาโรคนรีเวช

ผู้หญิงส่วนใหญ่มาพบแพทย์ด้วยกลุ่มอาการ ปวดท้องน้อยเรื้อรัง , ประจำเดือนผิดปกติ

ผู้หญิงกับปัญหาโรคนรีเวช

ผู้หญิงส่วนใหญ่มาพบแพทย์ด้วยกลุ่มอาการ ปวดท้องน้อยเรื้อรัง , ประจำเดือนผิดปกติ