โปรแกรมตรวจสุขภาพสตรี วัยทอง

สามารถเข้ารับบริการได้ ตั้งแต่ วันนี้ - 31 ธันวาคม 2565

โปรแกรมตรวจสุขภาพสตรี วัยทอง

สามารถเข้ารับบริการได้ ตั้งแต่ วันนี้ - 31 ธันวาคม 2565

ผู้ประกันตนตรวจสุขภาพประจำปี ฟรี

โรงพยาบาลเปาโล เกษตร ​ผู้ประกันตนตรวจสุขภาพประจำปี ฟรี การตรวจสุขภาพประจำปีถือเป็นการสร้างเสริมสุขภาพเชิงป้องกันเพื่อปร

Co-Promotion โปรแกรมตรวจสุขภาพ

สามารถเข้ารับบริการได้ ตั้งแต่ วันนี้ - 31 ธันวาคม 2565

โปรแกรมตรวจสุขภาพ HEALTHY CHECK HAPPY CHOOSE

โปรแกรมตรวจสุขภาพ ลงทะเบียนสั่งซื้อภายใน 30 มิถุนายน 2565 เข้ารับการตรวจภายใน 31 กรกฎาคม 2565

โปรแกรมตรวจสุขภาพโรคเบาหวาน

สามารถเข้ารับบริการได้ ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2564

โปรแกรมตรวจสุขภาพ BDMS CHECK UP

สามารถเข้ารับบริการได้ ตั้งแต่วันนี้ - 31 สิงหาคม 2564

HAPPY DUO โปรแกรมตรวจสุขภาพ

สามารถเข้ารับบริการได้ ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2564

HAPPY LADY โปรแกรมตรวจสุขภาพคัดกรองมะเร็งสตรี สำหรับผู้ถือประกันสุขภาพ

(สำหรับผู้ถือประกันสุขภาพ) สามารถเข้ารับบริการได้ ตั้งแต่วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2564

โปรแกรมตรวจสุขภาพ HAPPY DEAL 999.-

สามารถเข้ารับบริการได้ ตั้งแต่วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2564

โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ Cardio Check

สามารถเข้ารับบริการได้ ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2564

6.6 Flash Deal โปรแกรมตรวจสุขภาพและวัคซีน

สามารถเข้ารับบริการได้ ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน – 30 กันยายน 2564

8.8 One Day Special โปรแกรมตรวจสุขภาพ

สามารถเข้ารับบริการได้ ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม – 31 ธันวาคม 2564