โปรแกรมตรวจสุขภาพ Variety Lifestyle

สามารถเข้ารับบริการได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2566 เท่านั้น

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Variety Lifestyle

สามารถเข้ารับบริการได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2566 เท่านั้น

ผู้ประกันตนตรวจสุขภาพประจำปี ฟรี

โรงพยาบาลเปาโล เกษตร ​ผู้ประกันตนตรวจสุขภาพประจำปี ฟรี การตรวจสุขภาพประจำปีถือเป็นการสร้างเสริมสุขภาพเชิงป้องกันเพื่อปร

โปรแกรมตรวจสุขภาพ BDMS Preventive

สามารถเข้ารับบริการได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 สิงหาคม 2566

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Couple Theme 2023

สามารถเข้ารับบริการได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 กันยายน 2566

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือกรมธรรม์ประกันสุขภาพ โปรแกรมตรวจสุขภาพ VARIETY LIFESTYLE

สำหรับผู้ถือกรมธรรม์ประกันสุขภาพ สามารถเข้ารับบริการได้ ตั้งแต่วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2566

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือกรมธรรม์ประกันสุขภาพ โปรแกรมตรวจสุขภาพ VARIETY LIFESTYLE

สำหรับผู้ถือกรมธรรม์ประกันสุขภาพ สามารถเข้ารับบริการได้ ตั้งแต่วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2566

ผู้สูงอายุ ไม่ควรละเลยการตรวจสุขภาพ

เมื่ออายุมากขึ้น ร่างกายของมนุษย์เราก็จะเสื่อมลงตามธรรมชาติ โดยเฉพาะความเสื่อมจากภายในของอวัยวะต่าง ๆ จึงส่งผลให้ผู้สูงอายุมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคได้ง่ายขึ้น

โปรแกรมตรวจสุขภาพ New Year Wish You

สามารถเข้ารับบริการตั้งแต่วันนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2566

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Smart Check

สามารถเข้ารับบริการได้ ตั้งแต่ วันนี้ - 31 ธันวาคม 2566

โปรแกรมตรวจสุขภาพ HAPPY TRAVEL

สามารถเข้ารับบริการได้ภายในวันที่ 31 มกราคม 2566

โปรแกรมตรวจสุขภาพ HAPPY TRAVEL

สามารถเข้ารับบริการได้ภายในวันที่ 31 มกราคม 2566

โปรแกรมตรวจสุขภาพ LIVE YOUR LIFE

สามารถเข้ารับบริการได้ ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2565

โปรแกรมตรวจสุขภาพ LIVE YOUR LIFE

สามารถเข้ารับบริการได้ ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2565

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Allianz Prestige Health Care 2022

สามารถเข้ารับบริการได้ ตั้งแต่ วันนี้ - 31 ธันวาคม 2565