โปรแกรมตรวจสุขภาพ SPORT FOCUS

สามารถเข้ารับบริการได้ ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2566

โปรแกรมตรวจสุขภาพ SPORT FOCUS

สามารถเข้ารับบริการได้ ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2566

โปรแกรมตรวจสุขภาพ LIVE YOUR LIFE

สามารถเข้ารับบริการได้ ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2565

โปรแกรมตรวจสุขภาพ LIVE YOUR LIFE

สามารถเข้ารับบริการได้ ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2565

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Check&Shine

สามารถเข้ารับบริการได้ ตั้งแต่วันนี้ - 31 ตุลาคม 2565

โปรโมชั่นตรวจสุขภาพ Health Fair Check up

สามารถลงทะเบียนสั่งซื้อได้ตั้งแต่ วันนี้ - 28 สิงหาคม 2565

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Paolo Mom & Me

สามารถลงทะเบียนเข้ารับบริการได้ วันที่ 12 สิงหาคม - 16 สิงหาคม 2565

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Allianz Prestige Health Care 2022

สามารถเข้ารับบริการได้ ตั้งแต่ วันนี้ - 30 กันยายน 2565

โรคหัวใจ กับการตรวจสุขภาพที่ต้องใส่ใจ

โรคหัวใจ ถือเป็นโรคที่มีขอบเขตการเจ็บป่วยที่กว้าง โดยมีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงของพยาธิสภาพภายในหัวใจและหลอดเลือด

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Smart Check

สามารถเข้ารับบริการได้ ตั้งแต่ วันนี้ - 31 ธันวาคม 2565

โปรแกรมตรวจสุขภาพสตรี วัยทอง

สามารถเข้ารับบริการได้ ตั้งแต่ วันนี้ - 31 ธันวาคม 2565

โปรแกรมตรวจสุขภาพสตรี วัยทอง

สามารถเข้ารับบริการได้ ตั้งแต่ วันนี้ - 31 ธันวาคม 2565

ตัวเลขในผลตรวจสุขภาพ..บอกอะไรบ้าง

การเข้าใจผลตรวจสุขภาพพื้นฐานจึงเป็นสิ่งที่เราควรรู้เมื่อไปตรวจสุขภาพ

ผู้ประกันตนตรวจสุขภาพประจำปี ฟรี

โรงพยาบาลเปาโล เกษตร ​ผู้ประกันตนตรวจสุขภาพประจำปี ฟรี การตรวจสุขภาพประจำปีถือเป็นการสร้างเสริมสุขภาพเชิงป้องกันเพื่อปร

Co-Promotion โปรแกรมตรวจสุขภาพ

สามารถเข้ารับบริการได้ ตั้งแต่ วันนี้ - 31 ธันวาคม 2565

โปรแกรมตรวจสุขภาพ HEALTHY CHECK HAPPY CHOOSE

โปรแกรมตรวจสุขภาพ ลงทะเบียนสั่งซื้อภายใน 30 มิถุนายน 2565 เข้ารับการตรวจภายใน 31 กรกฎาคม 2565