โปรแกรมตรวจสุขภาพ Paolo Healthy Best Seller

สามารถเข้ารับบริการได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2567

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Allianz Prestige Health Care 2023

สามารถเข้ารับบริการได้ ตั้งแต่ วันนี้ - 29 กุมภาพันธ์ 2567

โปรแกรมตรวจสุขภาพสตรี PAOLO LIFE

สามารถเข้ารับบริการได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 มกราคม 2567

โปรแกรมตรวจสุขภาพ WOMEN AT BEST

สามารถเข้ารับบริการได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2566

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Smart Check

สามารถเข้ารับบริการได้ ตั้งแต่ วันนี้ - 31 มกราคม 2567

ผู้สูงอายุ ไม่ควรละเลยการตรวจสุขภาพ

เมื่ออายุมากขึ้น ร่างกายของมนุษย์เราก็จะเสื่อมลงตามธรรมชาติ โดยเฉพาะความเสื่อมจากภายในของอวัยวะต่าง ๆ จึงส่งผลให้ผู้สูงอายุมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคได้ง่ายขึ้น

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Paolo Mom & Me

สามารถลงทะเบียนเข้ารับบริการได้ วันที่ 12 สิงหาคม - 16 สิงหาคม 2565

โปรแกรมตรวจสุขภาพ FREEDOM LIFE HEALTHY CHECK UP

สามารถเข้ารับบริการได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 พฤศจิกายน 2566

ตัวเลขในผลตรวจสุขภาพ..บอกอะไรบ้าง

การเข้าใจผลตรวจสุขภาพพื้นฐานจึงเป็นสิ่งที่เราควรรู้เมื่อไปตรวจสุขภาพ

โปรแกรมตรวจสุขภาพ HEALTHY CHECK HAPPY CHOOSE

โปรแกรมตรวจสุขภาพ ลงทะเบียนสั่งซื้อภายใน 30 มิถุนายน 2565 เข้ารับการตรวจภายใน 31 กรกฎาคม 2565

โปรแกรมตรวจสุขภาพ HEALTHY DESIGN

สามารถเข้ารับบริการได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 กรกฎาคม 2566

โปรแกรมตรวจสุขภาพ HEALTHY DESIGN

สามารถเข้ารับบริการได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 กรกฎาคม 2566

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Couple Theme 2023

สามารถเข้ารับบริการได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 กันยายน 2566