ตรวจการนอนหลับ Sleep Test รู้ทัน...ภาวะหยุดหายใจขณะหลับป้องกันอันตรายต่อชีวิต

ตรวจการนอนหลับ (Sleep Test) เป็นการตรวจมาตรฐานสากล (gold standard) สำหรับการวิเคราะห์การทำงานของระบบต่างๆ ของร่างกายระหว่างการนอนหลับ

โปรแกรมตรวจการนอนหลับ (Sleep Test)

สามารถเข้ารับบริการได้ตั้งแต่ วันนี้ - 29 กุมภาพันธ์ 2567