โปรแกรมฝากครรภ์เหมาจ่าย
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร
31-มี.ค.-2565 ถึง 31-ธ.ค.-2565

Line official account : Paolo Hospital Kaset
Line ID : @paolokaset

เมื่อคุณแม่รู้ว่าตั้งครรภ์ การเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพนั้นเริ่มต้นด้วย การฝากครรภ์เป็นสิ่งสำคัญเป็นช่วงเวลาที่ต้องเอาใจใส่กันเป็นพิเศษ เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ต้องปรับตัว ทำความเข้าใจและเตรียมพร้อมกับการเติบโตในแต่ละช่วงเวลา ตลอดการตั้งครรภ์ 9 เดือน เพื่อสุขภาพของคุณแม่และลูกน้อยที่แข็งแรงสมบูรณ์

ไตรมาสที่ 1 ช่วงตั้งครรภ์ 1-3 เดือน
ในช่วงแรกคุณแม่แต่ละคนจะมีอาการไม่เหมือนกัน เช่น เหนื่อย อ่อนเพลีย คลื่นไส้อาเจียน อารมณ์แปรปรวนขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายปริมาณฮอร์โมนของแต่ละคนที่แตกต่างกัน ทันทีที่ทราบว่าตั้งครรภ์ควรให้ความสำคัญรีบพบสูตินรีแพทย์เพื่อฝากครรภ์ เนื่องจากจำเป็นต้องประเมินสุขภาพค้นหาความเสี่ยงของโรคต่างๆ และให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวอย่างเหมาะสม

ไตรมาสที่ 2 ช่วงตั้งครรภ์ 4-6 เดือน
ทารกในครรภ์จะเริ่มพัฒนาอวัยวะสำคัญต่างๆจะเป็นรูปเป็นร่างและเตรียมพัฒนาให้สมบูรณ์มากขึ้น จะเริ่มเคลื่อนไหวจนรู้สึกได้ถึงการดิ้น หูของทารกยังพัฒนาจนสามารถตอบสนองต่อเสียงจากภายนอกได้ เช่น เสียงพ่อแม่ เสียงเพลง ดังนั้นหากพูดคุยให้ฟังก็จะช่วยให้การคุ้นชิน และยังช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์สมองด้วย

ไตรมาสที่ 3 ช่วงตั้งครรภ์ 7-9 เดือน
ช่วงสุดท้ายที่ถือเป็นช่วงสำคัญที่ทุกคนเฝ้ารอการเจริญเติบโตของทารกจะเริ่มเร็วขึ้น ท้องคุณแม่เริ่มขยายใหญ่ และควรต้องเฝ้าสังเกตการดิ้นของลูก หากรู้สึกได้ว่าดิ้นน้อยลงควรรีบพบแพทย์ เพื่อประเมินภาวะสุขภาพทารกในครรภ์ และจะต้องเฝ้าสังเกตอาการท้องแข็งถี่ มีน้ำเดิน มีมูกเลือดเพราะอาการเหล่านี้คือ “อาการนำก่อนคลอด” ร่างกายเตรียมสำหรับการคลอดที่จะมาถึงในไม่ช้า

การตั้งครรภ์…
จุดเริ่มต้นของการดูแลปกป้องที่ไม่สิ้นสุด
เตรียมพร้อมดูแลสุขภาพคุณแม่และลูกน้อยให้สมบูรณ์
แข็งแรงด้วยโปรแกรมฝากครรภ์เหมาจ่าย

วันนี้ – 31 ธันวาคม 2565

บริการแบ่งชำระค่าใช้จ่ายจำนวน 4 ครั้ง

รายการ

ฝากครรภ์

แบ่งชำระครั้งละ

โปรแกรมฝากครรภ์เหมาจ่าย
ราคา 18
,900 บาท
ไม่เกิน 13 ครั้ง
 

ครั้งที่ 1

5,000.-

ครั้งที่ 2
5,000.-

ครั้งที่ 3

5,000.-

ครั้งที่ 4

3,900.-


โปรแกรมฝากครรภ์ไม่ครอบคลุม การให้บริการดังต่อไปนี้

  1. การแพ้ท้องอย่างรุนแรง
  2. การแท้งบุตร, การตั้งครรภ์นอกมดลูก
  3. การรักษาระหว่างตั้งครรภ์ การเจ็บป่วยอื่นๆ และภาวะแทรกซ้อนระหว่างการตั้งครรภ์ เช่น เป็นไข้ อุบัติเหตุ เจ็บครรภ์ก่อนกำหนด ครรภ์เป็นพิษ, เลือดออกขณะตั้งครรภ์, ครรภ์แฝด
  4. ค่ายารักษา, ยาประจำตัวต่างๆที่ต้องได้รับระหว่างตั้งครรภ์ และยาบำรุงที่นอกเหนือจากรายการที่กำหนด
  5. การตรวจพิเศษ เช่น การเจาะน้ำคร่ำในมารดา
  6. ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่นอกเหนือจากรายการที่กำหนด
  7. โปรแกรมดังกล่าวสำหรับผู้ที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น
  8. ขอสงวนสิทธิ์การฝากครรภ์ไม่เกิน 13 ครั้ง กรณีนอกเหนือจาก 13 ครั้งคิดค่าใช้จ่ายส่วนเกินตามจริง

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

1. สามารถผ่อนชำระบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ
2. เข้ารับบริการได้ตั้งแต่ วันนี้ – 31 ธันวาคม 2565
3. เงื่อนไขเป็นไปตาม รพ.กำหนด

สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม
แผนกสูตินรีเวช โรงพยาบาลเปาโล เกษตร
โทร. 02 1500 900 ต่อ
5420