โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร
12-เม.ย.-2567 ถึง 31-ธ.ค.-2567

ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม

มะเร็งเต้านม เป็นโรคร้ายสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับ 1 ด้วยโรคมะเร็ง ถือเป็นภัยเงียบที่คุกคามกระทบสุขภาพของสตรี โรคมะเร็งเต้านมนั้นยังไม่พบสาเหตุการเกิดที่แน่ชัด แต่อย่างไรก็พบว่ามีปัจจัยเสี่ยงที่กระตุ้นให้ก่อเกิดโรค ทั้งจากสภาพแวดล้อมภายนอก พฤติกรรมการใช้ชีวิตระบบภูมิคุ้มกัน ความผิดปกติทางพันธุกรรม อ่านต่อเพิ่มเติม คลิก


ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม Digital Mammogram & Ultrasound Breast
ราคา 2,900 บาทเงื่อนไขการเข้ารับบริการ
1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการเรียบร้อยแล้ว
2. กรณี พบความผิดปกติ จำเป็นต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาเพิ่มเติม คิดอัตราค่าบริการตามจริง
3. โปรแกรมดังกล่าวไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด สินค้าหรือบริการอื่น ๆ ได้
4. โปรแกรมดังกล่าวต้องเข้ารับบริการตามสาขาที่ท่านเลือกซื้อเท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสาขาที่เข้ารับบริการได้
5. โปรแกรมดังกล่าวจำหน่ายเฉพาะช่องทางออนไลน์ (Online) และออฟไลน์ (Offline)
6. ระยะเวลาส่งเสริมการขายตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน - 31 ธันวาคม 2567
7. ระยะเวลาเข้ารับบริการภายในวันที่ 31 มกราคม 2568
8. เงื่อนไขเป็นไปตาม รพ. กำหนดสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม
คลินิกศัลยกรรม โรงพยาบาลเปาโล เกษตร
โทร. 02 1500 900 ต่อ 5114
Facebook : โรงพยาบาลเปาโล เกษตร
Line official account : Paolo Hospital Kaset
Line ID : @paolokaset

เลือก รายการหลัก จำนวน ราคา
ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม Digital Mammogram & Ultrasound Breast - +
โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร