โปรแกรมคลอดเหมาจ่าย
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร
01-เม.ย.-2563 ถึง 31-ธ.ค.-2565

Line official account : Paolo Hospital Kaset
Line ID :
 @paolokaset

เมื่อคุณแม่รู้ว่าตั้งครรภ์ การเตรียมพร้อมด้านสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญ ตั้งแต่การฝากครรภ์ วางแผนเลือกวิธีการคลอดที่เหมาะสม ตลอดจนเตรียมความพร้อมด้านวัคซีนสำหรับลูกรัก เพื่อการเติบโตที่แข็งแรงมีเกราะคุ้มกันโรค พร้อมเริ่มต้นการดูแลให้ตลอด 40 สัปดาห์ของการตั้งครรภ์นั้นมีคุณภาพและปลอดภัย ภายใต้การดูแลของทีมผู้เชี่ยวชาญ

อบอุ่นใจ ดูแลอย่างใกล้ชิดหลังคลอด

พร้อมเคียงข้าง...ในทุกช่วงเวลา ด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญทีมีความรู้ และประสบการณ์ตรงให้การดูแลและปรึกษาเพื่อเตรียมพร้อมร่างกายและจิตใจ โดยมุ่งเน้นสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เพราะ “นมแม่” คือความมหัศจรรย์ที่สุดของธรรมชาติ คุณค่ามากมายที่ได้รับเป็นประโยนช์ทั้งร่างกายและจิตใจ

/  บริการตรวจประเมินเต้านมก่อนคลอดบุตร

/  ดูแลให้คำปรึกษาการให้นมแม่ที่ถูกวิธี

/  ให้การดูแลปัญหาภาวะสุขภาพ อาทิ เต้านมอักเสบ ภาวะท่อน้ำนมอุดตัน หัวนมแตก

บริการทางการแพทย์

 / ดูแลสุภาพมารดา โดยทีมสูตินรีแพทย์ที่มีประสบการณ์ตรง

 / ดูแลสุขภาพทารก โดยทีมกุมารแพทย์

 / คลินิกนมแม่ให้คำปรึกษาและกระตุ้นน้ำนม

 จัดเมนูโภชนาการบำรุงน้ำนมมารดา

 สะดวกด้วยบริการ

 / ห้องพักฟื้นหลังคลอด ด้วยบรรยากาศอบอุ่นเหมือนอยู่บ้าน

 ดำเนินการแจ้งเกิด จัดทำสูติบัตร

 / ดำเนินการเบิกเงินชดเชยหลังคลอดสำหรับผู้ประกันตนจากสำนักงานประกันสังคม

โปรแกรมคลอดธรรมชาติ 

  1. Silver ราคา 45,900.-
  2. Diamond ราคา 55,900.-

โปรแกรมผ่าคลอด

  1. Silver ราคา 55,900.
  2. Diamond ราคา 65,900.-


รับเอกสิทธิ์พิเศษเพิ่มทันที

โปรแกรมทำหมัน
ราคา 4,000.-

วันนี้ – 31 ธันวาคม 2565เงื่อนไขเข้ารับบริการ โปรแกรมคลอดเหมาจ่าย

การมัดจำจองคลอดเหมาจ่าย ก่อนวันคลอดอย่างน้อย 1-2 เดือน ในวันคลอดบุตร ราคาโปรแกรมเหมาจ่ายจะถูกหักออกตามจำนวนเงินจองคลอด เนื่องจากชำระล่วงหน้าและส่วนหนึ่ง

โปรแกรมคลอดเหมาจ่าย

Silver  5,000 บาท
Diamond 10,000 บาท

ค่าบริการเพิ่มเติม
1.
ยาเวชภัณฑ์ที่นอกเหนือจากรายการที่กำหนด หรือการทำผ่าตัดอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับการคลอด รวมถึงค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เช่น ค่าเครื่องดื่ม ค่าอาหารตามสั่ง ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
     โรงพยาบาลคิดค่าใช้จ่ายตามจริง
2. การคลอดทารกแฝดที่มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ โรงพยาบาลคิดค่าใช้จ่ายในการคลอด และบริการดูแลทารกแฝดเพิ่มเติม ตามค่าใช้จ่ายจริง
3.
มารดาที่มีประวัติ HIV Positive Herpes Simplex และ สุกใส (Varicella zoster) จะมีค่าใช้จ่ายในการแยกห้องเด็ก และเบิกของใช้ต่างหาก
4.
กรณีที่มีฤกษ์ผ่าตัดคลอด 20.00-07.00 น. จะมีค่าบริการเพิ่มในส่วนของค่าแพทย์, วิสัญญีแพทย์ ซึ่งอยู่ภายใต้ดุลยพินิจของแพทย์
5.
กรณีผ่าตัดคลอด ที่ไม่สามารถบล็อกหลังได้ จำเป็นต้องเปลี่ยนเป็นวิธีดมยาสลบ มีค่าใช้จ่ายส่วนเกินเพิ่มเติมนอกเหนือจากโปรแกรม


หมายเหตุ

1.โปรแกรมเหมาจ่ายดังกล่าว สำหรับมารดาที่ไม่มีประวัติการเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับโรคใดๆ ที่แพทย์วินิจฉัยแล้วเห็นสมควรให้เข้ารับบริการแบบปกติ
2.ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดใดๆได้
3.ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่มีสัญชาติไทยเท่านั้นสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม

แผนกสูตินรีเวช โรงพยาบาลเปาโล เกษตร

โทร. 02 1500 900 ต่อ 5420