เอกสิทธิสำหรับผู้ถือกรมธรรม์ประกันชีวิต ค่าห้อง 3,000 ผ่าตัดไม่ต้องจ่ายส่วนเกิน
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร
22-เม.ย.-2565 ถึง 31-ธ.ค.-2565
เพิ่มเพื่อน
Line official account : Paoloclub 
Line ID : @paoloclub

เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีไม่มีสะดุด ให้การดูแลเมื่อเจ็บป่วย พร้อมเข้าใจทุกปัญหาสุขภาพ ด้วยเทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญ จากทีมแพทย์สหสาขาร่วมวางแผนการรักษาเป็นรายบุคคล เพื่อให้มั่นใจได้ถึงผลลัพธ์และคุณภาพชีวิตที่ดีหลังการรักษา สำหรับผู้ถือกรมธรรม์สุขภาพ ค่าห้อง 3,000 บาทขึ้นไป เข้ารับการผ่าตัดโดยไม่ต้องจ่ายส่วนเกิน

- ผ่าตัดผ่านกล้องถุงน้ำรังไข่
- ผ่าตัดก้อนที่เต้านมขนาดเล็ก
- ผ่าตัดส่องกล้องไส้ติ่ง
- ผ่าตัดผ่านกล้องนิ่วในถุงน้ำดี
- ผ่าตัดไส้เลื่อน
- ผ่าตัดริดสีดวง

ดูแลอย่างเข้าถึง รักษาอย่างเข้าใจ
- การันตีค่ารักษา ผ่าตัดไม่ต้องจ่ายส่วนเกิน
- เคียงข้างทุกขั้นตอน ด้วยพยาบาลที่ปรึกษาสุขภาพประจำตัว

เงื่อนไขในการใช้โปรแกรม

1. โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมเพื่อการรักษาพยาบาล และเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกันเท่านั้น

2. โปรแกรมนี้สำหรับผู้ถือกรมธรรม์ค่าห้อง 3,000 บาทขึ้นไป หลัง Fax Claim หลัง ไม่เสียส่วนเกิน

3. กรณีต้องผ่าตัดเร่งด่วน  ไม่สามารถเข้าโครงการผ่าตัดไม่เสียส่วนเกินได้

4. ห้องพักฟื้นเป็นห้องเดี่ยว Standard

5. โปรแกรมนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิประกันสังคม

6. การเข้ารับบริการโปรแกรมนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์

7. ระยะเวลาตั้งแต่ วันนี้ –  31 ธันวาคม  2565 สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม
โรงพยาบาลเปาโล เกษตร โทร. 02 1500 900