พบแพทย์ออนไลน์ สำหรับสิทธิประกันสุขภาพ
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร
01-มิ.ย.-2563 ถึง 31-ธ.ค.-2563

โรงพยาบาลเปาโล เกษตร  มอบสิทธิสำหรับผู้ถือกรมธรรม์เข้ารับบริการได้สะดวกกว่าเดิมด้วยบริการ Telemedicine 

บริการนี้ประกอบด้วยทีมแพทย์เฉพาะทาง เช่น อายุรแพทย์ และกุมารแพทย์ ซึ่งจะครอบคลุมบริการทางการแพทย์ต่างๆ ที่เพิ่มประสิทธิภาพของการรักษาด้วยการนำนวัตกรรม TytoCare คืออุปกรณ์ตรวจวัดสุขภาพเบื้องต้น ในรูปแบบที่พกพาง่าย เพื่อตรวจวัดอุณหภูมิ โดยเทอร์โมมิเตอร์ชนิดอินฟาเรด ตรวจปอดและหัวใจด้วยระบบการฟังเสียงและส่งข้อมูลเสียง รวมไปถึงหู ช่องคอและผิวหนัง ด้วยระบบรูปภาพและวิดีโอเพื่อให้แพทย์วินิจฉัยผ่านระบบออนไลน์ สะดวก ประหยัดเวลา เสมือนมารับบริการจริงที่โรงพยาบาล  

 

เมื่อหมอนัดติดตามอาการ สามารถใช้สิทธิการรักษาโดยเบิกประกันได้ สำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มีประกันของบริษัท ต่อไปนี้  

  • 1. เอไอเอ ประกันชีวิต  

  • 2. ซิกน่า ประกันภัย

  • 3. เมืองไทย ประกันชีวิต                                     

  • 4. กรุงไทย แอกซ่า ประกันชีวิต  

  • 5. กรุงเทพ ประกันชีวิต

  • 6.พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต 

หมอนัดติดตามอาการ เบิกประกันได้ Video Call ปรึกษาคุณหมอแทนการมาโรงพยาบาล 

ลดความกังวลในปัจจุบันที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19อีกทั้งยังเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มผู้ใช้บริการที่ไม่สะดวกเดินทางมาที่โรงพยาบาลที่ให้บริการ Telemedicine เชื่อมโยงบริการทางแพทย์ของโรงพยาบาลบนโลกออนไลน์ ช่วยยกระดับการบริการให้สอดคล้องกับยุคดิจิทัล สอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนสู่ New Normal เพื่อการรักษาแบบไร้ข้อจำกัดในเรื่องเวลาและสถานที่ ให้ผู้รับบริการและบุคลากรทางการแพทย์สามารถพูดคุยตอบโต้กันได้แบบ Real-time ผ่านระบบ video conference เข้าถึงการรักษาได้โดยตรง 

 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1.
คุ้มครอง OPD ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ สำหรับกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
2. 
การบริการนี้ไม่สามารถให้สิทธิ์กับผู้ป่วยใหม่ที่ยังไม่เคยมีประวัติกับโรงพยาบาล
3. การบันทึกประวัติการรักษาของผู้รับบริการเป็นไปตามมาตรฐานการบริการของโรงพยาบาล และสามารถใช้เป็นหลักฐาน ในการอ้างอิงการเบิกประกันได้ตามสิทธิ์
4. 
กรุณาติดต่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ 
5. 
ให้บริการภายใต้การกำกับดูแลโดยแพทย์
6. 
เงื่อนไขเป็นไปตาม รพ.กำหนด 


สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม

โรงพยาบาลเปาโล เกษตร
โทร. 02 1500 900
Line official account : Paolo Hospital Kaset
Line ID : @paolokaset