นพ.ณัฐพล ปัสสวาท
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร

ศัลยแพทย์

นัดหมายแพทย์
นพ.ทศพล ตรีจิตรวัฒนากูล
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร

ศัลยแพทย์ แพทย์เฉพาะทางสาขาผ่าตัดผ่านกล้อง

นัดหมายแพทย์
นพ.ธนเดช วงศ์จารุกร
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร

ศัลยแพทย์ แพทย์เฉพาะทางสาขาผ่าตัดผ่านกล้อง

นัดหมายแพทย์
นพ.ธีรพงษ์ ทิพยกานนท์
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร

ศัลยแพทย์

นัดหมายแพทย์
นพ.ธีรศักดิ์ จิรวงศ์บุญรอด
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร

ศัลยแพทย์ แพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์อุบัติเหตุฉุกเฉิน

นัดหมายแพทย์
นพ.วีระชัย ไพรัชเวทย์
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร

ศัลยแพทย์

นัดหมายแพทย์
นพ.สมเกียรติ เตชะรัตนประเสริฐ
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร

ศัลยแพทย์

นัดหมายแพทย์
พญ.นปภา ฉายอำพร
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร

ศัลยแพทย์

นัดหมายแพทย์