นพ.ชัยภัทร ทวีรุจิโรจน์
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร

กุมารแพทย์ ชำนาญการด้านโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน

นัดหมายแพทย์
นพ.ธีระชัย คูหะเปรมะ
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร

กุมารเเพทย์

นัดหมายแพทย์
พญ.รวงฤทัย ฉิ้มสังข์
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร

กุมารแพทย์

นัดหมายแพทย์
พญ.ไศลขวัญ พานิชศุภผล
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร

กุมารแพทย์ ชำนาญการด้านโรคโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก

นัดหมายแพทย์
พญ.สุธีรา โตษยานนท์
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร

กุมารแพทย์

นัดหมายแพทย์