นพ.ชัยภัทร ทวีรุจิโรจน์
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร

กุมารแพทย์ แพทย์เฉพาะทางด้านสาขาโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน

นัดหมายแพทย์
นพ.ณัฐวุฒิ เติมทองนพคุณ
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร

กุมารแพทย์

นัดหมายแพทย์
นพ.ธีระชัย คูหะเปรมะ
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร

กุมารเเพทย์

นัดหมายแพทย์
พญ.กฤติญา ชัยโชติจินดา
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร

กุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ

นัดหมายแพทย์
พญ.ภาวิณี ชิรปัญญานนท์
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร

กุมารแพทย์ แพทย์เฉพาะทางสาขาโรคทางเดินอาหารและตับ

นัดหมายแพทย์
พญ.สุชาตา ราษฎรวิจิตร
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร

กุมารแพทย์ แพทย์เฉพาะทางสาขาโรคระบบการหายใจ

นัดหมายแพทย์