นพ.ชัยภัทร ทวีรุจิโรจน์
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร

กุมารแพทย์ ชำนาญการด้านโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน

นัดหมายแพทย์
นพ.ณัฐวุฒิ เติมทองนพคุณ
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร

กุมารแพทย์ทั่วไป

นัดหมายแพทย์
นพ.ธีระชัย คูหะเปรมะ
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร

กุมารเเพทย์

นัดหมายแพทย์
พญ.กฤติญา ชัยโชติจินดา
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร

กุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ

นัดหมายแพทย์
พญ.ภาวิณี ชิรปัญญานนท์
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร

กุมารแพทย์ ชำนาญการเฉพาะทางด้านโรคทางเดินอาหารและตับ

นัดหมายแพทย์
พญ.สุชาตา ราษฏรวิจิตร
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร

กุมารแพทย์ ชำนาญการด้านโรคระบบทางเดินหายใจ

นัดหมายแพทย์