นพ.ชัยภัทร ทวีรุจิโรจน์
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร

กุมารแพทย์ ชำนาญการด้านโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน

นัดหมายแพทย์
นพ.ธีระชัย คูหะเปรมะ
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร

กุมารเเพทย์

นัดหมายแพทย์
พญ.ภาวิณี ชิรปัญญานนท์
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร

กุมารแพทย์ ชำนาญการเฉพาะทางด้านโรคทางเดินอาหารและตับ

นัดหมายแพทย์