นพ.ศิริชัย บุญชิต
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร

แพทย์ชำนาญการด้านรังสีวินิจฉัย

นัดหมายแพทย์
พญ.ปารีณา สุวัฒนะพงศ์เชฏ
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร

แพทย์ชำนาญการด้านภาพวินิจฉัยขั้นสูงช่องท้องและระบบประสาท

นัดหมายแพทย์