นพ.ศิริชัย บุญชิต
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร

แพทย์เฉพาะทางสาขารังสีวินิจฉัย

นัดหมายแพทย์
พญ.ปณิดา ลิ่มสุวรรณ์
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร

รังสีแพทย์ เฉพาะทางด้านรังสีวิทยาวินิจฉัย อนุสาขาร่วมรักษาของลำตัว

นัดหมายแพทย์
พญ.ปารีณา สุวัฒนะพงศ์เชฏ
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร

แพทย์เฉพาะทางสาขาภาพวินิจฉัยขั้นสูงช่องท้องและระบบประสาท

นัดหมายแพทย์