พญ.วิไลรัตน์ ประเสริฐ

ศัลยแพทย์ ชำนาญการมะเร็งเต้านม

วุฒิบัตร

ศัลยแพทย์
วัน เวลา
พฤหัสบดี 16:00 - 20:00
เสาร์ 14:00 - 16:00