พญ.นปภา ฉายอำพร

ศัลยแพทย์

วุฒิบัตร

ศัลยแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 08:00 - 18:00
อังคาร 09:00 - 18:00
พุธ 09:00 - 18:00
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
อาทิตย์ 08:00 - 20:00