พญ.ดวงกมล สิงห์วิชา

อายุรแพทย์ ชำนาญการด้านระบบประสาทและสมอง

วุฒิบัตร

อายุรแพทย์
วัน เวลา
อังคาร 13:00 - 20:00
พุธ 08:00 - 18:00
พฤหัสบดี 08:00 - 18:00
ศุกร์ 13:00 - 21:00
เสาร์ 08:00 - 16:00