พญ.ชาลิสา นิตุธร

อายุรแพทย์ แพทย์เวชศาสตร์ทางเพศ

วุฒิบัตร

อายุรแพทย์ แพทย์เวชศาสตร์ทางเพศ
วัน เวลา
จันทร์ 18:00 - 20:00
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
ศุกร์ 09:00 - 12:00
วัน เวลา
จันทร์ 09:30 - 17:00
อังคาร 09:30 - 17:00
พุธ 09:30 - 17:00
พฤหัสบดี 09:30 - 17:00
ศุกร์ 09:30 - 17:00