พญ.ชาลิสา นิตุธร

อายุรแพทย์

วุฒิบัตร

อายุรแพทย์
วัน เวลา
อังคาร 09:00 - 21:00
พุธ 07:00 - 12:00
พฤหัสบดี 14:00 - 18:00
ศุกร์ 09:00 - 21:00
เสาร์ 08:00 - 20:00