พญ.ชฎา อารยางกูร

อายุรแพทย์

วุฒิบัตร

อายุรแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00
อาทิตย์ 08:00 - 12:00