พญ.จุฬาภรณ์ แสงวิจิตร

จักษุแพทย์

วุฒิบัตร

จักษุแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 13:30 - 17:00
อังคาร 09:00 - 12:00
พุธ 13:30 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 12:00
ศุกร์ 13:30 - 17:00