นพ.วีระชัย ไพรัชเวทย์

ศัลยแพทย์

วุฒิบัตร

ศัลยแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 09:00 - 17:00
ศุกร์ 09:00 - 14:00
เสาร์ 09:00 - 17:00